Такмичари

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

IMG_20190102_215509

Преузми:


Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2018/2019. годину

Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе – школска 2018/2019. година

………………………………………………………………………………………………………………………

 

ПЕТИ РАЗРЕД

Тест са општинског такмичења за пети разред 2011

Тест са општинског такмичења за пети разрeд 2012

Тест са општинског такмичења 2013 за пети разрeд

Тест са градског такмичења за пети разред 2011

Тест са градског такмичења за пети разред 2012

Тест са окружног такмичења за пeти разред 2013

 Тест са градског такмичења 2014 за пети разрeд 

Тест са општинског такмичења 2014 за пети разрeд

Тест са општинског такмичења за пети разред 2015.

Тест са окружног такмичења за пети разред 2015.

Тест са општинског такмичења за пети разред 2016.

Тест са окружно  такмичења за пети разред 2016.

Тест са општинског такмичења за пети разред 2017.

Тест са окружно  такмичења за пети разред 2017.

Тест са општинског такмичења за пети разред 2018.

ШЕСТИ РАЗРЕД

Тест са општинског такмичења за шести разред 2011

Тест са општинског такмичења за шести разрeд 2012

Тест са општинског такмичења 2013 за шести разрeд

Тест са градског такмичења за шести разред 2011

Тест са градског такмичења за шести разред 2012

Тест са окружног такмичења за шести разред 2013

 Тест са градског такмичења 2014 за шести разрeд

Тест са општинског такмичења 2014 за шести разрeд

Тест са општинског такмичења за шести разред 2015.

Тест са окружног такмичења за шести разред 2015.

Тест са општинског такмичења за шести разред 2016.

Тест са окружно такмичења за шести разред 2016.

Тест са општинског такмичења за шести разред 2017.

Тест са окружно такмичења за шести разред 2017.

Тест са општинског такмичења за шести разред 2018.

СЕДМИ РАЗРЕД

Тест са општинског такмичења за седми разред 2011

Тест са општинског такмичења за седми разред 2012

Тест са општинског такмичења 2013 за седми разред

Тест са градског такмичења за седми разред 2011

Тест са градског такмичења за седми разред 2012

Тест са окружног такмичења за седми разред 2013

Тест са републичког такмичења за седми разред 2011

Тест са републичког такмичења за седми разред 2012

 Тест са градског такмичења 2014 за седми разрeд  

Тест са општинског такмичења 2014 за седми разрeд

Тест са општинског такмичења за седми разред 2015.

Тест са окружног такмичења за седми разред 2015.

Тест са општинског такмичења за седми разред 2016.

Тест са окружно такмичења за седми разред 2016.

Тест са општинског такмичења за седми разред 2017.

Тест са окружно такмичења за седми разред 2017.

Тест са општинског такмичења за седми разред 2018.

ОСМИ РАЗРЕД

Тест са општинског такмичења за осми разред 2011

Тест са општинског такмичења за осми разрeд 2012

Тест са општинског такмичења 2013 за осми разрeд

Тест са градског такмичења за осми разред 2011

Тест са градског такмичења за осми разред 2012

Тест са окружног такмичења за осми разред 2013

Тест са републичког такмичења за осми разред 2011

Тест са републичког такмичења за осми разред 2012

Тест са градског такмичења 2014 за осми разрeд 

Тест са општинског такмичења 2014 за осми разред

Тест са општинског такмичења за осми разред 2015.

Тест са окружног такмичења за осми разред 2015.

Тест са општинског такмичења за осми разред 2016.

Тест са окружно такмичења за осми  разред 2016.

Тест са општинског такмичења за осми разред 2017.

Тест са окружно такмичења за осми  разред 2017.

Тест са општинског такмичења за осми разред 2018.

…………………………………………………

ОБИМ ТАКМИЧЕЊА ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  2018/19.

5. РАЗРЕД: 1. Увод у историју, 2. Праисторија, 3.Стари исток, 4. Стара Грчка, 5. Хеленизам
6. РАЗРЕД: 1.Европа и Средоземље у раном средњем веку, 2.     Срби и њихово окружење у раном средњем веку, 3. Европа у позном средњем веку, 4. Српски народ и његови суседи у позном средњем веку
7. РАЗРЕД: 1. Успон Европе(Европа од краја XV до краја XVIII века), 2. Српски народ под страном влашћу од XVI до XVIII века, 3. Доба револуција(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века)
8. РАЗРЕД: 1.Свет крајем XIX и почетком XX века, 2.Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском царству од Берлинског конгреса до Првог светског рата, 3.Први светски рат и револуција у Русији, 4.Србија и Црна Гора у Првом светском рату, 5. Свет између Првог и Другог светског рата, 6.Југословенска Краљевина

ОБИМ ТАКМИЧЕЊА ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ  2018/19.

5. РАЗРЕД: 1. Стари исток, 2. Стара Грчка, 3. Хеленизам и 4. Стари Рим
6. РАЗРЕД: целокупно градиво
7. РАЗРЕД: 1. Успон Европе(Европа од краја XV до краја XVIII века), 2. Српски народ под страном влашћу од XVI до XVIII века, 3. Доба револуција(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века), 4.Нововековне српске државе Србија и Црна Гора до међународног признања 1878.
8. РАЗРЕД: 1.Свет крајем XIX и почетком XX века, 2.Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском царству од Берлинског конгреса до Првог светског рата, 3.Први светски рат и револуција у Русији, 4.Србија и Црна Гора у Првом светском рату, 5. Свет између Првог и Другог светског рата, 6.Југословенска Краљевина, 7.Други светски  рат (1939-1945), 8.Југославија у Другом Светском рату, 9.Свет после Другог светског рата

НАПОМЕНА: (ОД ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ГРАДИВУ СЕ ПРИДОДАЈЕ И ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

СКРИПТЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТАКМИЧЕЊА И ЛАКШЕ РАЗУМЕВАЊЕ ГРАДИВА ИЗ УЏБЕНИКА ИСТОРИЈЕ
 

СКРИПТА ЗА ПРИПРЕМУ  ( помоћ у учењу ) ЗА  5. разред
СКРИПТА ЗА ПРИПРЕМУ  ( помоћ у учењу ) 
ЗА 6. разред
УПОРЕДНА ХРОНОЛОГИЈА  ( помоћ у учењу ) 
ЗА 6. разред
СКРИПТА ЗА ПРИПРЕМУ  ( помоћ у учењу ) 
ЗА 7. разред

УПОРЕДНА ХРОНОЛОГИЈА  ( помоћ у учењу ) 
ЗА 7. разред

Питања за вежбу са изворима

Питања 7. разред, вежба


СКРИПТА ЗА ПРИПРЕМУ  ( помоћ у учењу ) 
ЗА 8. разред

УПОРЕДНА ХРОНОЛОГИЈА  ( помоћ у учењу ) ЗА 8. разред

 

ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 2018.
 
Advertisements