5. разред

Pano_0015

(Кликом на лекцију можете преузети презентацију)

СКРИПТА ЗА ПРИПРЕМУ  ( помоћ при учењу ) ЗА  5. разред

1… ПРОШЛОСТ

2… ПОЈАМ ВРЕМЕНА

3… ИСТОРИЈА, НАУКА О ПРОШЛОСТИ

4…ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ПРАИСТОРИЈЕ

5… ДРЖАВЕ И НАРОДИ СТАРОГ ИСТОКА

6… КУЛТУРА НАРОДА СТАРОГ ИСТОКА

……………………………………………………………….

7… НАЈСТАРИЈИ ПЕРИОД ГРЧКЕ ИСТОРИЈЕ

8… СПАРТА И АТИНА

9… Грчко-персијски ратови и пелопонески рат

10… ГРЧКА КУЛТУРА

………………………………………………………………..

11. ХЕЛЕНИСТИЧКО ДОБА

……………………………………………………………….

12… РИМ

13… РИМ СВЕТСКА СИЛА СТАРОГ СВЕТА

14. РИМ У ДОБА ЦАРСТВА

15… Kултура Старог Рима

…………………………………………………………………

16… ХРИШЋАНСТВО

Advertisements