7. разред

Pano_0011

(Кликом на лекцију можете преузети презентацију)

СКРИПТА ЗА ПРИПРЕМУ  ( помоћ при учењу ) ЗА 7. разред
УПОРЕДНА ХРОНОЛОГИЈА  ( помоћ при учењу ) 
ЗА 7. разред

П И Т А Њ А за вежбу… 5, 6, 7 разред… 

ПИТАЊА ОД 5 до 6. разреда… НОВО

1… ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ НОВОГ ВЕКА

2… ВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋА

3… ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА

4… РЕФОРМАЦИЈА И ПРОТИВРЕФОРМАЦИЈА

…………………………………………………..

5… ТУРСКА ДРЖАВА , ДРУШТВО И ОСВАЈАЊА

5/1… РАТОВИ ОСМАНЛИЈА

6… ПОЛОЖАЈ СРБА У ТУРСКОМ ЦАРСТВУ

7… ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА

8… СЕОБЕ СРБА

9… СРБИ ПОД ХАБЗБУРШКОМ ВЛАШЋУ, Војна крајина

10… ПОЧЕЦИ ГРАЂАНСКЕ КЛАСЕ КОД СРБА

…………………………………………………….

11, 12… Индустријска , грађанска и Америчка револуција

13… ФРАНЦУСКА РЕВОЛУЦИЈА

14… НАПОЛЕОНОВО ДОБА

……………………………………………………

15… УЈЕДИЊЕЊЕ ИТАЛИЈЕ И НЕМАЧКЕ

16… Грађански рат у САД

17. ИСТОЧНО ПИТАЊЕ, ВЕЛИКЕ СИЛЕ И БАЛКАНСКИ НАРОДИ

……………………………………………………

18…ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК

19… СЛОМ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА

20… ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК

……………………………………………………

21. ПРВА ВЛАДАВИНА МИХАЈЛА

22… УСТАВОБРАНИТЕЉИ

23… ДРУГА ВЛАДАВИНА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА

24… ДРУГА ВЛАДАВИНА МИХАЈЛА ОБРЕНОВИЋА

 

25… СРБИЈА ОД 1868. до 1878.

……………………………………………………..

26… ЦРНА ГОРА

Advertisements